Partnarskapsavtale Vestland Fylkeskommune

Partnarskapsavtale Vestland Fylkeskommune

Partnarskapsavtale med Vestland Fylkeskommune Målsetjing Samarbeidsavtalen skal medverke til å realisere mål og strategiar for næringsutvikling knytt til entreprenørskap og nyskaping, kompetanse og karriere, naturressursar – forvalting og næringsutvikling samt...
Nettverk for lukka oppdrettsteknologi

Nettverk for lukka oppdrettsteknologi

Nettverk for lukka oppdrettsteknologi  Prosjektleiing Visjonen for prosjektet er å aksellerere utviklinga av berekraftig teknologi i Sogn og Fjordane og omegn. Dette skal vi oppnå ved å etablere ein fast møtestad med tilhøyrande digital infrastruktur for...
Kompetanseløft innan RAS-teknologi

Kompetanseløft innan RAS-teknologi

Kompetanseløft innan RAS-teknologi  Prosjektleiing Prosjektet har som mål å legge til rette for at alle med tilknyting til RAS-anlegg skal kunne heve sin kompetanse enten gjennom ei ny fagskulelinje eller eit nytt etter- og vidareutdanningskurs. I tillegg har...
Pilotanlegg Bulandet Miljøfisk

Pilotanlegg Bulandet Miljøfisk

Pilotanlegg for Bulandet Miljøfisk  Prosjektleiing og FoU-ansvar I Bulandet Miljøfisk driv Akvahub prosjekteringsleiing og forsking- og utviklingsleiing. Saman med UiB skal vi utarbeide driftsprotokoll i ein pilotfase på 3 år.  Prosjekteigar Bulandet Miljøfisk...