Pilotanlegg for Bulandet Miljøfisk

Prosjektleiing og FoU-ansvar

I Bulandet Miljøfisk driv Akvahub prosjekteringsleiing og forsking- og utviklingsleiing. Saman med UiB skal vi utarbeide driftsprotokoll i ein pilotfase på 3 år. 

Prosjekteigar

Bulandet Miljøfisk AS er eit utvikling- og oppdrettsselskap som skal utvikle og drifte landbasert gjennom-strømmingsanlegg for laks og aure.

Finansiering

Innovasjon Norge støttar piloten i Bulandet med 23 MNOK i tilskot innanfor Miljøteknologiordninga i tillegg til å avlaste med risikolån.