Nettverk for lukka oppdrettsteknologi

Nettverk for lukka oppdrettsteknologi har som mål å aksellerere utviklinga av lukka merder og landbasert matfiskproduksjon.

i

Kunnskapsrapportar

I portalen finn du kunnskapsrapportar som kan vere relevante for deg som utviklar teknologi eller driftar lukka flytande eller landbaserte matfisk anlegg.

Webinar

Det vert lagt ut opptak av alle webinar som vert gjennomført i regi av nettverket. Her finn du intervju og presentasjonar med kjende aktørar og fagfolk innan lukka oppdrettsteknologi.

w

Diskusjonsforum

I diskusjonsforumet kan du utveksle kunnskap og erfaringar med alle som har tilknyting til nettverket.