AKVAHUB

BLI MED OSS

 

Vår visjon er å vere ei drivande kraft for ei berekraftig utvikling av havbruksnæringa. Vi mogleggjer innovasjon og berekraftig utvikling for våre eigarar og samarbeidspartnarar. 

Her jobbar vi med berekraft i praksis.

Vi er ei felles forsking- og utviklingsavdeling for ei rekke ulike verksemder i havbruksnæringa. Vi tilbyr våre eigarar og samarbeidspartnarar kompetanse og nettverk innan forsking, utvikling og innovasjon med berekraft som grunnpillar. 

Ledig stilling

Akvahub søkjer ny og drivande dagleg leiar!


Vi søkjer no etter ein ny og drivande leiar som ynskjer å vidareutvikle den sterke posisjonen Akvahub har fått lokalt og regionalt!

Les meir og søk her 

Livet hos oss

Vi trivest best, når kvardagen er variert! Når vi kan følgje opp prosjekta våre ute i felten, og når vi kan diskutere og bearbeide resultata på kontoret.

Vi kursar oss, og vi deltek på konferansar som er til nytte for både oss og eigarane våre. I Akvahub skal vi utvikle både oss sjølve og våre eigarar!

Ta kontakt!

Akvahub er ein framtidsretta arbeidsplass med fokus på konkrete og handfaste berekraftstiltak. Ynskjer du å vite meir om korleis det er å jobbe hos oss? Eller kanskje sende oss ein open søknad? Kontakt oss gjerne via epost post@akvahub.no