Kompetanseløft innan RAS-teknologi

Prosjektleiing

Prosjektet har som mål å legge til rette for at alle med tilknyting til RAS-anlegg skal kunne heve sin kompetanse enten gjennom ei ny fagskulelinje eller eit nytt etter- og vidareutdanningskurs. I tillegg har prosjektet som mål å tilby utdanne til lærarane som underviser innan akvakultur i Norge. 

Prosjekteigar

The Seafoon Innovation Cluster er prosjekteigar og prosjektet er pågåande i perioden 2019-2020. Næringspartnarane til sjømatklynga har etterlyst auka fokus på RAS-teknologi og prosjektet skal bidra til relevant kompetanseheving.