Partnarskapsavtale med Vestland Fylkeskommune

Målsetjing

Samarbeidsavtalen skal medverke til å realisere mål og strategiar for næringsutvikling knytt til entreprenørskap og nyskaping, kompetanse og karriere, naturressursar – forvalting og næringsutvikling samt forsking for styrka innovasjonsevne slik dette er formulert i gjeldande regionale planar, med særleg vekt på innsatsområda i Handlingsplan for innovasjon og næring i Vestland (HNV).

Årsrapport

Akvahub oppsumerer alt arbeid utført for Vestland Fylkeskommune i årsrapportar. Desse vil du finne her:

 

Årsrapport 2021/2022