Nettverk for lukka oppdrettsteknologi

Prosjektleiing

Visjonen for prosjektet er å aksellerere utviklinga av berekraftig teknologi i Sogn og Fjordane og omegn. Dette skal vi oppnå ved å etablere ein fast møtestad med tilhøyrande digital infrastruktur for
teknologiutvikling innan lukka flytande og landbasert oppdrett.

Prosjekteigar

Initiativet kom frå Sogn og Fjordane fylkommune og er godt forankra i Akvahub sin strategi om å vere ei praktisk og innovativt drivkraft for berekraftig havbruksutvikling.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Sogn og Fjordane Fylkeskommune via Marint Verdiskapingsfond og varar frå 2019-2021.