Seaweed Pilot

Seaweed Pilot

Seaweed Pilot Om prosjektet   Seaweed Pilot er eit felles prosjekt med aktørar innan taredyrking i Nord-Atlanteren med fokus på FNs berekrafttsmål, og særleg mål 17: Samarbeid for å nå måla. Kysten fleire stadar i Nordatlanteren er full av tang og tare. Dette har...
Tarelaks

Tarelaks

Tarelaks  Prosjektleiing I dette prosjektet er vi prosjektleiar og har særleg ansvar for framdrift i prosjektet og koordinering med Møreforsking. Prosjektet omhandlar å dyrke tare i nærheita av oppdrettsanlegg, også kalla Integrert Multitrofisk Akvakultur...