Multivolt får støtte til å kartlegge potensial for elektrifisering av havbrukslokalitetar Multivolt AS har fått innvilga støtte på 300.000 kr frå Marint Verdiskapingsfond til å kartlegge miljø-, klima- og økonomisk potensiale i å etablere landstraum for...