Seaweed Symbiosis

Seaweed Symbiosis

Seaweed Symbiosis Om prosjektet     Seaweed Symbiosis er eit forprosjekt med bakgrunn i dei store velferdsutfordringane knytt til bruk av rognkjeks som rensefisk i oppdrett med laks/regnbogeaure. Forbetra velferd og overleving for rognkjeksa ved bruk av naturlege...