Fullelektrifisering av havbruksnæringa

Prosjektleiing

Prosjektet omhandlar kartlegging av havbrukslokalitetane i Vestland fylke med mål om å skaffe oversikt og legge til rette for fullelektrifisering av flåtane.

Prosjekteigar

Multivolt er prosjekteigar og har høg kompetanse på elektrifisering og tilkopling av landstraum til havbrukslokalitetar. 

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Multivolt og av Sogn og Fjordane Fylkeskommune si tilskotsordning Marint Verdiskapingsfond. 

Christian Vik

Prosjektleiar

Mobil: +47 906 19 405
E-post: cv@akvahub.no