Vi har for tida ingen ledige stillingar.

 

Akvahub sin visjon er å vere ei drivande kraft for ei berekraftig utvikling av havbruksnæringa. Vi tilbyr våre eigarar kompetanse og nettverk innan forsking, utvikling og innovasjon. Ei felles FoU-avdeling på tvers av våre 9 eigarverksemder er ein ressurseffektiv måte å mogleggjere innovasjon i små og mellomstore bedrifter.

Share This